Đã đóng

format a document

Dự án này đã được trao cho arveeindigo với giá $77 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I am doing a 25 odd page document which is an Information Memorandum. I need help with the formatting of the document specifically with Table of Contents, inserting pages from other documents and generally making the entire document look really professional. I can give colours etc that i want in the document. I could do it myself after alot of trial and error but hope an expert can do it in a quicker time.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online