Đã đóng

Wordpress website

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là ₹750 - ₹1250 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹750 - ₹1250 INR / hour
Mô tả dự án

I want to make some changes in my wordpress website. The developer told me that the job will take around 20 hrs. website is [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online