Còn mở

Add animated/slider logo to website, responsive

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $28 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I have a round logo. The inner circle part of the logo changes to multiple other images and flips to reveal the next image. It works great.

But when i add it to the site it doesnt fit in the place. I need it to be responsive.

Also when I add it to the site it sort of breaks the flipping animation and looks wrong.

20$ is my max budget for this project. Essentially all your doing is adding a logo to a website (layered object) and helping get it setup correctly in the header.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online