Đã đóng

Add functions to update my affiliate products prices by looking into my installed plugin..

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1578 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I have a website regarding reviews n tech news for showing the prices and writing reviews I'm using one plugin where I want to make changes onto price update as everything is already there so all you need to do is make the prices update and set me a price alert option for the users.

you have to do very carefully without affecting or changing any data, files or anything of this plugin as far as I'm concerned this task will take no arm and leg and is quite an usual project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online