Add functions to update my affiliate products prices by looking into my installed plugin..

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹600 - ₹1500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

I have a website regarding reviews n tech news for showing the prices and writing reviews I'm using one plugin where I want to make changes onto price update as everything is already there so all you need to do is make the prices update and set me a price alert option for the users.

you have to do very carefully without affecting or changing any data, files or anything of this plugin as far as I'm concerned this task will take no arm and leg and is quite an usual project.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online