Đã hoàn thành

Add questions to my 'check out' page on woocommerce wordpress website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi aamir4135 với giá $25 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I would like a couple of customer data fields added into my check-out page on my wordpress website. I would like it to be an optional field that the customer can choose to answer or not when they are entering in their address and contact details etc.

Attached is an example of what I'm after.

The fields include whether it was purchased as a gift or for themselves - and how old they are.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online