Đã đóng

Adjust the WP template

Dự án này đã được trao cho jhoragharibyan91 với giá €44 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €45 EUR
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Hello, I have a Wordpress Template (Attitude-Pro) on my webpage, which is empty and needs to be adjusted in terms of Layout as requested. The layouting will be basically done through the templates abilities (only additional slider for icons should be added).

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online