Affiliate and DropShipping Website,System.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

IF YOU WANT THIS PROJECT , THEN YOU MUST BUY A SYSTEM AT $50 FROM THE WEBSITE AND THEN WE WILL CONTINUE THE WORK , AND I WILL GIVE ADVANCE PAYMENT OF $250 ..AND $1500 WHEN THE WORK WILL BE COMPLETED ...BUT YOU CAN WORK WITH ME , ONLY AT ONE CONDITION AND THAT IS THAT YOU MUST BUY A SYSTEM AT $50 TO UNDERSTAND THE WORK MORE CLEARLY..AND THE WORK IS TO BUILD AND CUSTOMIZE A WEBSITE !THANKS!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online