Đã đóng

Artigo sobre aulas de violão

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$88 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Preciso de 6 artigos, vou fornecer as palavra chave, e o nome do produto

os artigos devem conter originalidade, não pode ser copia, todos os artigos serao, sobre pessoas

que querem aprender tocar violão

Artigo 1 - conter 600 palavras, com seo conforme as palavra chave que irei enviar.

Artigo 2 até 5- Conter 350 palavras tambem com seo.

aguardo.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online