Đã đóng

BUILD A WEBSITE - 16/02/2017 09:23 EST

Dự án này vừa được trao cho durdesh với giá $1250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

IF YOU WANT THIS PROJECT , THEN YOU MUST BUY A SYSTEM AT $50 FROM THE WEBSITE AND THEN WE WILL CONTINUE THE WORK , AND I WILL GIVE ADVANCE PAYMENT OF $250 ..AND $2000 WHEN THE WORK WILL BE COMPLETED ...BUT YOU CAN WORK WITH ME , ONLY AT ONE CONDITION AND THAT IS THAT YOU MUST BUY A SYSTEM AT $50 TO UNDERSTAND THE WORK MORE CLEARLY..AND THE WORK IS TO BUILD AND CUSTOMIZE A WEBSITE !THANKS!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online