Đã đóng

Blog and sign up on my Wordpress site not working: need help fixing!

Dự án này đã nhận được 67 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

People are writing in the blog, I'm approving and their post isn't showing.

Also, they're signing up for a something and getting an error message.

Looking for a highly skilled person to fix this quickly, please.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online