Đã đóng

Build Links for my Website ( read description)

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹7854 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹3000 INR
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

hello

i need seo expert to link building for my website. i need backlinks from forbes, business insider, inc, enterpreneur, huffingston etc.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online