Build a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 119

Mô Tả Dự Án

I need you to build some new web pages for an existing site. The work is relatively easy. For some pages, you will simply copy and paste from existing sections of the current site in order to build the new page. In other cases, the new page is an exact duplicate of an existing page just with a new url. And in a couple of cases it’s a new page altogether. See attached for details so you know exactly what you're bidding on.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online