Build a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

Hi

I'm looking for independent and experienced (1.5 yrs+) Wordpress developer (Experience with buddypress, I'll see your sample work) who can develop my website and can manage it every month. Every month I'll pay him around 3000 INR.

If you start then website should have been ready in first week only. We are in starting phase of this new business so I'm looking for guy who is visionary & proactive and can give website a good shape.

If you show good work in first month then I'll also start getting you more website work.

*Agencies please stay away, Only independent Freelancers.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online