Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2099 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I need someone who have worked with Entrda theme.

I am stuck at iconbar nav the products are not showing in a tabular format instead its showing in a row.

I have 48 products which should be showing like (see screenshot 1)

but instead of that its showing like this ( see screenshot 2)

I need this to be fixed within 30 mins its a small micro task.

If you are unable to do the project within 30 mins i will cancel it.

Maximum bid 10$.

Please type "i have worked with entrada" in beginning of the proposal so that i would know you have read the requirements.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online