Đã hoàn thành

Build a website homepage in one day on wordpress

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rahulhunjan99 với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

No down-payments, code to be done on your server, after the homepage is done you will get the payment and send me the code.

Max bid is 20usd (1 page on wordpress).

If the work is good i will give you the whole project for 100usd.

Good luck!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online