Còn mở

Custom Wordpress plugin development with checkout

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹3706 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹3500 INR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Need to create a WordPress plugin for my existing WordPress website( it's a costume designer & tailoring service related website) , and I need a plugin to choose a custom design for tailoring with selected different measurements/designs to stitch and finally with a check out options for different payments choosing & to place the order. eg: check the [url removed, login to view] website in that see a schedule a free pickup options , we need to create a wordpress plugin similar to that whole options. Check with the full options in [url removed, login to view] website(schedule a free pickup option) we need to create one plugin for whole options from starting design choose to date and time pickup​ option and finally with a checkout page to confirm/place the order.

Follow the design flow like urbantailor and make with your unique UI.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online