Đã đóng

Customize IONIC themes & connect to WP data

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $264 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

PLEASE READ CAREFULLY AND UNDERSTAND BEFORE BID. PRICE IS FIX.

I have a wordpress themes. I'm using this themes, checkout the demo ([url removed, login to view]). My website is focus on store deals discount. (no eccommerce, just details about mall and store deals).

Then now I want to make mobile apps using IONIC and I already buy the IONIC themes.

1. I want is to connect all data in my wordpress into the ionic apps. deals, deals, timeleft, open hours, % discount and many more based on what have in here ([url removed, login to view]) check this.

just few page for apps. login, home, deals, search, mall, map. I mention one more time, I already buy IONIC themes, just follow and connect all the data.

2. customize IONIC themes. I already buy the themes. Just want to customize a bit based to what i need. I will provide the details on this.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online