Desarrollador con alta experiencia en wordpress para colaboraciones asiduas

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 58

Mô Tả Dự Án

Estamos buscando un colaborador habitual para diversas webs desarrolladas en wordpress. Son webs pequeñas la mayoria, pero puede haber un volumen interesante de ellas.

Se suele trabajar sobre un template adquirido y se customiza en base a eso. Los diseños se proporcionan en PSD/Jpeg para poder extraer los recursos necesarios.

Disponemos de un proyecto para empezar desde ya y adicionalmente 4 en cola.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online