Đã hoàn thành

Developer to fix hacked website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi struggler1 với giá $66 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I have three (3) websites that have been hacked. They work on computers, but not on ios devices. They all get redirected to other sites. I have tried many things, but the problem keeps coming back. PLEASE HELP!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online