Đã đóng

Drupal website about cars

Dự án này đã nhận được 103 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €1233 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€750 - €1500 EUR
Tổng đặt giá
103
Mô tả dự án

Build a Drupal website from scratch, we deliver the design in PSD.

Website needs a price calculator, albums to display photos, contact page and calendar integration. Feel free to contact for extensive briefing.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online