Edit some existing packaging design / upload to woocommerce

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 45

Mô Tả Dự Án

Hi there.

I'm looking for someone to edit the packaging I have already designed to make some minor changes to the existing structure.

Currently, we have x3 products that have the same packaging style exactly but different names an we need to distinguish the names these are:

- Mycellium powder

- Kava Kava

- Kratom

We are looking for a designer to edit these to include the name somewhere on the package, I have the source files, I am then looking for someone to upload these designs to the woocommerce store.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online