Đã đóng

Edit some existing packaging design / upload to woocommerce

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $166 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Hi there.

I'm looking for someone to edit the packaging I have already designed to make some minor changes to the existing structure.

Currently, we have x3 products that have the same packaging style exactly but different names an we need to distinguish the names these are:

- Mycellium powder

- Kava Kava

- Kratom

We are looking for a designer to edit these to include the name somewhere on the package, I have the source files, I am then looking for someone to upload these designs to the woocommerce store.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online