Còn mở

FIX SOME ISSUES ON MY ADULT WORDPRESS WEBSITE.(Read the description)

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €28 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

i employee one freelancer and he was the biggest mistake ever i emplyeed him to do this :Need someone to display latest posts of specific categories and show then on homepage.

and he did this:(file)-i need someone to fix this and to display latest post of my specific categories which i will tell you which one if you choose it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online