Đóng

FIX SOME ISSUES ON MY ADULT WORDPRESS WEBSITE.(Read the description)

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €28 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

i employee one freelancer and he was the biggest mistake ever i emplyeed him to do this :Need someone to display latest posts of specific categories and show then on homepage.

and he did this:(file)-i need someone to fix this and to display latest post of my specific categories which i will tell you which one if you choose it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online