Fix SSL verification issue on 2 wordpress sites.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 NZD
 • Tổng Lượt Chào Giá 71

Mô Tả Dự Án

I have 2 WordPress websites showing as" Not Secure" in browser address bar.

A check through [url removed, login to view] comes back with this feedback:

- SSL verification issue (Possibly mis-matched URL or bad intermediate cert)

- Certificate valid through...SSL Protocols Supported: TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2

Both sites are hosted with Bitnami/AWS

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online