Đã đóng

Fix payment issues in Prestashop

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $26 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I need my website re-configured. Hi i have prestashop store and i am facing issues with payment [url removed, login to view] buy products but can not make [url removed, login to view] anyone fix it? Please must include the word"prestashop fix" at the start of your proposal.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online