Đã hoàn thành

Front end developer wanted

Dự án này đã kết thúc thành công bởi coredeveloper201 với giá €50 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
91
Mô tả dự án

Dear developers,

I search for an HTML expert for Wordpress.

l need to build it upon existing site.

- I made mock using PowerPoint (No PSD), (I can give you all the elements)

- Needs to be fully responsive

- Who can do it today?

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online