Đã đóng

Help with WooCommerce MySQL database issues

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $20 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I'm in need of assistance in troubleshooting a WooCommerce issue that involved MySQL freezing up and duplicate order entries.

This is not a simple fix as MySQL and the site is optimized. Unfortunately I have been unable to narrow down the issue however. More details can me messaged privately. Please have experience.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online