Đã đóng

Hire an App Developer

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM851 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM99 - RM825 MYR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Wordpress custom themes to ionic/cordova. please refer to images. I use

this themes bit different, not support wp-api fully. i need all function appear at the themes in the apps using IONIC/CORDOVA. just want to integrate make sure everyting is connect without any problem. or maybe use mysql to ionic. just advice the best.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online