Hire a WordPress Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €12 - €18 EUR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 115

Mô Tả Dự Án

i hawe problem with wordpress, the web page have a lot of trafic and take too much time to sort article and open web page

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online