Đã đóng

Hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

I need to expand the capabilities of a WordPress plugin, SportsPress. I need to receive JSON or XML from a web API, place it in a database and also import it into the plugin. Additional features may be required as well.

I will provide additional documents for the project and will contact programmers later this week.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online