Đã hoàn thành

Improve speed of website and get traffic to website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Alka700 với giá $15 USD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

My website does not show up on google and loads too slowly (in particular the mobile version). I need someone to look into this. Hosting is at GoDaddy. Website is designed in WordPress.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online