Đã đóng

Joomla plugin

Dự án này đã nhận được 73 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1146 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

I need someone to develop a simple plugin that will allow Joomla sites to make use of a particular payment gateway called Pin Payments which we need to work with a Joomla ecommerce solution called HikaShop. I need the plugin developed and then supported in terms of future changes so as to remain compatible with future Joomla versions and upgrades. Looking to establish a relationship with a developer (preferably Australian based if possible) for this and other projects related to Joomla. Thanks you. Information on the payment gateway can be found here [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online