Còn mở

Looking for a wordpress developer. Long-term cooperation ~20h/week

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
189
Mô tả dự án

Need a help with website development. Most of websites are based on wordpress. We offer good salary with a possible salary rises in the future. Weekly payments. Send me your projects and join our team!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online