Đã hoàn thành

Modify a theme for a WordPress site

Dự án này đã kết thúc thành công bởi driverrodrick với giá $16 USD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
112
Mô tả dự án

I am creating a new WordPress website and need help modifying a theme to fit my needs.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online