Đã đóng

Napisz oprogramowanie

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là zł683 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł90 - zł750 PLN
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hi,

We have simple WordPress plugin (high quality, commented, modular code) and need to rewrite plugin into these systems [YOU DO NOT NEED TO KNOW ALL OF THEM, just give us info about platforms you might support]:

- Joomla

- Drupal

- Magento

- PrestaShop.

Functionality includes:

- Get home directory,

- Get DB connection info,

- Get writable upload dir,

- Get URL for writable upload dir,

- Get site title,

- Add position to admin menu (only one),

- Output HTML, JS and inline JS to admin page (only one),

- Call AJAX from admin page and handle it.

We give you all required information, we test your plugin, you only need to write correct plugin.

We want longer collaboration with you in the future - to support changes, maintain and develop new functionalities in future.

I can send all the files that we have - PM me.

Please give us information about what platforms do you know and can prepare plugin.

Regards,

Jakub.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online