Đã đóng

Need an Expert of AWS to install Wordpress on Ec2 with AWS RDS and use CDN ( cloudFront )

Dự án này đã được trao cho sogitrew với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hello,

I need a simple Setup for AWS Ec2 Instace.

1: Create an Instance with Amazon AMI or Ubuntu.

2: Create an Aws RDS ( MySQL ) and join them both.

3: Install WordPress on Ec2 with RDS not Localhost Mysql must be RDS.

4: Use CloudFront for maximum con current users and Faster page loading.

Message me if you wanna know more details i hope i am pretty cleared.

Thanks

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online