Còn mở

Need a WordPress developer who can work with Divi Child Theme, WooCommerce Plugin and the WooCommerce Checkout Field Editor Plugin to improve the functionality and features of the Date Of Birth (DOB) field at the checkout page.

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £170 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

Problem 1 - The DOB field functionality is not good. When a user selects the 'day of the month', the whole DOB is entered. We need it to work so when the 'day of the month' is selected, the DOB is not entered. Their DOB should only be entered once user choses the 'month of the year' and 'year' before pressing enter/clicking submit/done.

Problem 2 - The DOB is not saved to a customer profile along with their name, address, email etc. We need the entered DOB to a registered customers profile. We need the DOB to be automatically entered at the checkout stage for a registered customer.

More information can be found here, [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online