Đã hoàn thành

Need a Wordpress Website Transfer to new domain

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ExpertDesignerr với giá $5 USD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Transfer a wordpress site onto a new domain.

Budget is $5

Price is set so please don't apply if you cannot do it for $5

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online