Còn mở

Notice: XYZwas called incorrectly. Product properties should not be accessed directly.

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £171 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

My online store is now showing lots of php errors since the recent update. I need these issues resolved urgently.

Many thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online