Đã đóng

Optimize Wordpress - Fix Website Errors

Dự án này đã được trao cho coredeveloper201 với giá $111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

I am looking to have my Wordpress optimised for google with a number of errors to be addressed. I am NOT looking for SEO services. The list of errors will be provided. many thanks,

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online