Đã đóng

Progetto con Moodle, Wordpress e Articulate (sistema di authoring per fad)

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €3726 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€3000 - €5000 EUR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Stiamo cercando un free lance (no società) da aggiungere ad un team di progetto. Che conosca moodle, wordpress e possibilmente articulate (sistema di authoring per fad).

Il progetto riguarda la gestione e progettazione di un ambiente moodle con la riprogettazione di alcuni moduli formativi.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online