Đã đóng

Repair Wordpress SQL Database

Dự án này đã được trao cho miennh với giá £88 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

My website has become un-useable, after having to restore it after my web hosts somehow deleted the account ( and have yet to explain why) . The database has been recovered but we keep getting an 'error establishing a database connection'

I either need the wordpress database repaired so that the website works,functions and is stable, or the user details, order details and as much information exported from the database and imported into a new website if the current website can not be repaired

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online