Đã đóng

SEO for small business website

Dự án này đã nhận được 109 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $6 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 AUD / hour
Tổng đặt giá
109
Mô tả dự án

I have a small local business website that i recently had a SEO audit done by an SEO software IBP.

The SEO report says there are 6-7 things wrong with my website or externally (like backlinks).

I would like bids to fix these SEO faults so my website will rise in the rankings.

Its not a large website and there isnt a lot to do for an SEO expert. You can see on the report the items marked as red (urgent) or orange.

You need to be very knowledgeable with Wordpress and on page and off page SEO practices. I am also looking for an excellent English speaker.

If you are not both of the above please don't bid.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online