Đã đóng

Speed up wordpress website

Dự án này đã nhận được 90 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $158 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 NZD
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

I need to speed up my website. It is an online store run with woocommerce however it is very slow

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online