Đã đóng

1 TINY css change -wordpress-

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $13 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hello, this is JUST TINY SMALL JOB.

Need to give code (css) to change the color of the text, we try to change it in: "[url removed, login to view]" but NOT CHANGED.

Time to finish the job: 1 hour, in the next HOUR.

Who win: The one who manage to solve it FIRST, we chat with MULTI FREELANCERS.

Milestone: NOT RELEASE, UNLESS IT'S FINISH.

FIXED PRICE: 1$ - 3$. ONLY ONLY ONLY !!!

More jobs to come, so mybe you will be our freelancer sos.

NO FTP, NO LOGIN, JUST TRY IT BY YOURSELF ON DEBUGGER, AND FIGURE IT OUT.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online