Đã đóng

Update Theme to Mobile Friendly and SEO Responsive

Dự án này đã nhận được 121 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R3466 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Tổng đặt giá
121
Mô tả dự án

Our website has a theme called Custimizer, but its not mobile friendly. We need to pick the best mobile friendly and responsive theme and move all our current content across. The new these also require a slider with pictures.

Current site [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online