Upload files and images in wordpress

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách zł90 - zł750 PLN
 • Tổng Lượt Chào Giá 76

Mô Tả Dự Án

I am setting up a digital download website, using wordpress. The theme and the plugins are already set up, but due to lack of time, I need someone to load the shop with content; upload the downloadable products, and make the shop look decent. It is 60 that need to be uploaded, and then there are 60 images that goes with these products that needs to be set as logos/images for the individual product. I will send you the products and the files plus the login to the wp account. The site is using easy digita download plugin and is on a wpmu installation.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online