Đã đóng

Upload files and images in wordpress

Dự án này đã nhận được 105 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là zł507 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł90 - zł750 PLN
Tổng đặt giá
105
Mô tả dự án

I am setting up a digital download website, using wordpress. The theme and the plugins are already set up, but due to lack of time, I need someone to load the shop with content; upload the downloadable products, and make the shop look decent. It is 60 that need to be uploaded, and then there are 60 images that goes with these products that needs to be set as logos/images for the individual product. I will send you the products and the files plus the login to the wp account. The site is using easy digita download plugin and is on a wpmu installation.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online