Đã hoàn thành

VERY URGENT: make a slider revolution full responsive -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi radimosve với giá $60 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I have a slider with 3 slides in 2 languages. The large desktop view is fine, now I need someone, who can adjust the other screens.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online