Đã hoàn thành

Virtual assistant to support my activities in my wordpress blog and social accounts

Dự án này đã kết thúc thành công bởi anewor28 với giá $13 USD / hour trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

Looking for an assistant to support my activities in my wordpress blog and social accounts

1) Manage the formatting of the text in my blog

2) Fix typos, broken links

3) Manage facebook page, schedule posts.

4) Can work very well with wordpress

5) Have good understanding of SEO

6) Can do small scale writing/modification of existing article

7) All requests need to completed within 24 hours or earlier, except for Sunday

Happy biding :)

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online