Đã đóng

WooCommerce build

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £233 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I need a new wordpress/woocommerce multivendor website building with plug ins.

All design is dealt with via a pre designed template which will just need tweaking/ amending ect.

Woocommerce and weDevs plug ins and extensions to be successfully added and installed as per requirements.

Full brief given to awarded person/company.

All content, imagery, design, layout good to go. Just need a developer buddy to help me out as its a little further out of my remit than comfortable

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online