Đã hoàn thành

Woocommerce - Receive customer IP along with the Order Confirmation email - 15/02/2017 16:37 EST

Dự án này đã kết thúc thành công bởi KennySVG với giá €25 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I have an Woocommerce store and need to receive customer's IP along with the Order Confirmation email

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online